Rama in, skapa effekt och en inbjudande känsla.

Genom att lysa upp tomtens avgränsningar, exempelvis träd och buskage, ramar det in trädgården samtidigt som det bidrar till en ökad trygghetskänsla.

Vid belysning av gångar är det bra att ljuset träffar en yta så att det skapar effekt, exempelvis ned på marken eller buskage.

Vid belysning av entréer kan det vara bra att belysa gången upp till entréen för att skapa en inbjudande känsla och en armatur som lämpar sig väl för att uppnå en sådan känsla är Zürich.