ÅTERBRUK

Cirkuläritet och återbruk av armaturer 

Cirkuläritet och återbruk av armaturer är ett naturligt steg i miljö- och hållbarhetsarbetet för en bättre värld. 

Det har blivit allt vanligare med återbruk av armaturer då det ofta är möjligt att bygga om armaturen och/eller byta befintliga ljuskällor till LED-ljuskällor. När ett eventuellt återbruk av armaturer ska göras ses befintlig belysningsanläggning över och efter genomförd inventering finns generellt följande alternativ att tillgå. 

=> Ersätta ljuskälla (oftast halogen) med motsvarande LED-ljuskälla.  

=> Bygga om befintlig armatur. 

=> Byte av armatur. 

Byte av ljuskälla och armatur samt ombyggnation av befintlig armatur har stor potential ur ett energibesparingsperspektiv.
Hur stor energibesparingen kan bli beror således på vilket/vilka av ovan alternativ man väljer att implementera. 

Behöver ni hjälp med återbruk av armaturer?  

Med lång erfarenhet av produktutveckling och produktion av armaturer erbjuder vi på Maxel hjälp med inventering av befintlig belysningslösning för att kartlägga nuläget och vi ger därefter förslag på en lämplig handlingsplan med kostnadseffektiva åtgärder.  

I vissa fall kan vi bygga om befintliga armaturer och/eller byta ut gamla ljuskällor mot LED-ljuskällor. I vår produktion sker montering av såväl nya armaturer som ombyggnation av gamla armaturer. Vi har samarbetspartners för exempelvis ytbehandling och lackning. Kvalitet och säkerhet är alltid av största vikt för oss och efter ombyggnation av en armatur sker test för att säkerställa att aktuella säkerhetskrav är uppfyllda. 

Skulle det inte vara möjligt att bygga om en befintlig armatur har vi ett stort sortiment av effektiva och hållbara LED-armaturer att ersätta de gamla armaturerna med. 

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information avseende återbruk av armaturer.