Samarbeten

DIALux

Maxel är medlem i DIALux. Våra ljusdatafiler kan användas i alla versioner av beräkningsprogrammet. DIALux är en marknadsledande programvara för professionell ljusberäkning vid belysningsplanering.  

Användare av DIALux får tillgång till ljusdata för Maxels armaturer. DIALux kan laddas ner här

Mer information om DIALux finns här.

CASAMBI

Maxel är partnerföretag till Casambi, vilket innebär att flertalet produkter i Maxels sortiment är godkända och kompatibla med Casambi och Casambis trådlösa styrsystem för belysning baserat på Bluetooth Low Energy.

Mer information om Casambi finns här.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor.

Flertalet produkter i Maxels sortiment är byggvarubedömda. Mer information om Byggvarubedömningen finns här.

El-Kretsen

El-Kretsens uppgift är att, genom en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare, hjälpa producenter att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.  

Maxel är anslutet till El-Kretsen och vi tar därmed vårt producentansvar avseende elektriska och elektroniska produkter. Mer information om El-Kretsen finns här.

FTI och Näringslivets Producentansvar

FTI:s (Förpackningsinsamlingen) uppdrag är att samla in förpackningar för återvinning. FTI hjälper företag att ta sitt producentansvar och ser till företagens förpackningsmaterial samlas in och återvinns.

Maxel är anslutet till FTI och vi tar därmed vårt producentansvar samt betalar förpackningsavgifter till FTI. Mer information om FTI finns här.

Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. FTI:s verksamhet och expertis kring producentansvar har from 2024 övergått till Näringslivets Producentansvar. Mer information om Näringslivets producentansvar finns här.

Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är en huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter med mål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Belysningsbranschen garanterar att organisationens medlemmar tillverkar och säljer kvalitetsprodukter inom belysning.

Maxel är medlem i Belysningsbranschen. Mer information om Belysningsbranschen finns här.

DALI Alliance

DALI Alliance (Digital Illumination Interface Alliance eller DiiA) är den globala branschorganisationen för DALI styrsystem, i vilken Maxel är medlem.

DALI Alliance är ett öppet, globalt konsortium av belysningsföretag med mål är att växa på marknaden för styrsystem baserat på det standardiserade DALI-protokollet (Digital Addressable Lighting Interface).

Mer information om DALI Alliance finns här.

ZHAGA

Maxel är medlem i Zhaga, vilken är en global organisation för belysningsföretag som syftar till att standardisera gränssnittet för komponenter i bl a LED-armaturer, LED-moduler och driftdon.

Mer information om Zhaga finns här.