HÅLLBARHET

Agenda 2030 och de globala målen

2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för

människorna, planeten samt välståndet och omfattar samtliga tre dimensioner av

hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala samt den miljömässiga.

FN:s medlemsstater har fram till år 2030 åtagit sig att;

=> Avskaffa extrem fattigdom.

=> Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

=> Främja fred och rättvisa.

=> Lösa klimatkrisen.

Av de 17 framtagna globala målen har vi på Maxel i vårt arbete valt att fokusera på följande tre mål och delmål.

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Utifrån ovan tre valda globala mål och delmål har vi på Maxel valt att applicera delmålen i vårt arbete på följande vis.

7.3 Ökad energieffektivitet i våra produkter och i vår produktion.

Vi hjälper våra kunder och också oss själva att sänka energikonsumtionen och därmed miljöpåverkan genom att i vår produktion ta fram energieffektiva belysningslösningar med hög kvalitet och lång livslängd.

8.5 Tillse att leverantörer och samarbetspartners verkar under anständiga villkor och har värderingar som går i linje med Maxels värderingar.

Vi säkerställer att våra samarbetspartners och leverantörer följer vår uppsatta och överenskomna ”Code of conduct” vid tillverkning av våra produkter.

12.8 Öka medvetenheten om hållbar utveckling för Maxels intressenter och personal.

Vi synliggör och informerar, såväl externt som internt, om vårt hållbarhetsarbete där energieffektiva belysningslösningar med hög kvalitet och lång livslängd samt återbruk av produkter är i fokus.