LYSRÖRSUTFASNING

Utfasning av lysrör

Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen av kvicksilver är redan kraftigt begränsad genom Ekodesigndirektivet, vilket sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

EU-kommissionen har beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances), vilket är den europeiska förordningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Detta medför att det sedan februari 2023 inte längre är möjligt för företag att sätta nya kompaktlysrör och cirkellysrör (T5 och T9) på EU-marknaden. Sedan augusti 2023 gäller detta även T5- och T8-lysrör. Sedan september 2023 innefattar detta också halogenlampor med sockel G9, G4 och GY 6,35. De lysrör/halogenlampor som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas/säljas.

Tidsplan utfasning av lysrör

Utfasningen av lysrör är ett naturligt steg i miljö- och hållbarhetsarbetet för en bättre värld och innebär att en stor mängd lysrör innehållande kvicksilver, förr eller senare, kommer att behöva bytas ut.

Denna typ av lysrör finns överallt i samhället, exempelvis i offentlig miljö såsom skolor, vårdlokaler och gatubelysning samt i privata bostadshus, kontor och industrilokaler.

Det nya utfasningskravet innebär att befintliga belysningsanläggningar med denna typ av ljuskällor installerade behöver ses över och uppdateras. Efter genomförd inventering finns generellt följande alternativ att tillgå.

=> Ersätta ljuskälla (oftast halogen) med motsvarande LED-ljuskälla.

=> Bygga om befintlig armatur.

=> Byte av armatur.

Lysrörsutfasningen har stor potential ur ett energibesparingsperspektiv. Hur stor energibesparingen kan bli beror således på vilket/vilka av ovan alternativ man väljer att implementera.

Enligt en uträkning från Belysningsbranschen finns det ca 17 miljoner lysrörsarmaturer i Sverige, vilka tillsammans förbrukar 5,4 TWh per år, och som man bedömer behöver bytas ut under de kommande fem åren.

Om samtliga dessa armaturer ersattes med LED-armaturer skulle förbrukningen minska till 2,72 TWh och med rörelsevakter samt dimmerteknik skulle förbrukningen halveras till 1,32 TWh.

Källa: Belysningsbranschen

Behöver ni hjälp med utfasningen av lysrör?  

Med lång erfarenhet av produktutveckling och produktion av armaturer erbjuder vi på Maxel hjälp med inventering av befintlig belysningslösning för att kartlägga nuläget och ger därefter förslag på en lämplig handlingsplan med kostnadseffektiva åtgärder.

I vårt sortiment finns effektiva och hållbara LED-armaturer som kan ersätta traditionella lysrör och i vissa fall kan vi också bygga om befintliga armaturer. Nedan ser ni ett urval av dessa produkter med tillhörande produktguider.

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information avseende utfasning av lysrör.