Hjälp med återbruk av armaturer.

Med lång erfarenhet av produktutveckling och produktion av armaturer erbjuder vi på Maxel hjälp med inventering av befintlig belysningslösning för att kartlägga nuläget och vi ger därefter förslag på en lämplig handlingsplan med kostnadseffektiva åtgärder.  

I vissa fall kan vi bygga om befintliga armaturer och/eller byta ut gamla ljuskällor mot LED-ljuskällor. I vår produktion sker montering av såväl nya armaturer som ombyggnation av gamla armaturer. Vi har samarbetspartners för exempelvis ytbehandling och lackning. Kvalitet och säkerhet är alltid av största vikt för oss och efter ombyggnation av en armatur sker test för att säkerställa att aktuella säkerhetskrav är uppfyllda. 

Skulle det inte vara möjligt att bygga om en befintlig armatur har vi ett stort sortiment av effektiva och hållbara LED-armaturer att ersätta de gamla armaturerna med. 

Kontakta oss gärna för mer information avseende återbruk av armaturer eller läs mer om vårt arbete med återbruk här.