BRUNKEBERGSTORG

Brunkebergstorg, Stockholm

Ljusdesign och armaturdesign: Black Ljusdesign

Landskapsarkitekt: Nivå landskapsarkitektur

Elentreprenör: Elfströms tekniska konsult

Beställare: Stockholm stad

Foto: Johan Nilson